„Wspinanie to okazja do spojrzenia na wszystko z zupełnie innej perspektywy.”

Różnorodność jest solą życia, pozwoli Ci rozwinąć umiejętności, powstrzyma od stagnacji, podtrzyma motywację.

Ben Moon

Najlepszym wspinaczem jest ten kto czerpie z tego najwięcej Radości!!!

Alex Lowe

Kursy

Przez cały rok na terenie całego kraju prowadzimy kursy. Tak w skałach, jak i na  sztucznych ścianach. Wspinamy się w Rzędkowicach i Podlesicach w paśmie Mirów-Bobolice, Olsztyn k/Częstochowy. Dolina Wiercicy - Złoty Potok W skałkach uczymy samodzielności we wspinaczce. Nauka na kursach skałkowych obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące wspinaczki: uczymy podstaw asekuracji, komunikowania się i współpracy w zespole, zjazdów, podstawowych zagadnień z autoratownictwa, właściwego zastosowania i wykorzystania sprzętu wspinaczkowego.

Wspinaczkowe zajęcia praktyczne prowadzimy na drogach wspinaczkowych o trudności w skali UIAA od III do V, dostosowując trudności wspinaczkowe do możliwości osoby uczącej się. Instruktor, wybierając drogę wspinaczkową dla kursanta, w pierwszej kolejności osobiście dokonuje prezentacji. Wykłady i wstępne przygotowanie do zajęć wspinaczkowych w terenie są nieodłącznym elementem naszych kursów.

Kurs wspinaczki z asekuracją dolną po drogach ubezpieczonych.

Zgodny z programem PZA.

„Lotów nie należy się bać, ale nie wolno ich lekceważyć” Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych - doskonale przygotuje Was do wspinaczki w skałach po drogach ubezpieczonych stałymi punktami asekuracyjnymi – zarówno tych jednowyciągowych jak i wielowyciągowych (kurs rozszerzony). Wspinaczka z asekuracją dolną wiąże się z wykonywaniem złożonych operacji sprzętowych. Oprócz samego ruchu wspinaczkowego musimy koncentrować się na poprawnych czynnościach związanych z asekuracją. Dla kogo? Osoby początkujące po kursie "Wspinaczka na wędkę" lub wspinające się chcące odświeżyć, utrwalić lub zunifikować swoją wiedzę. Działamy na drogach trudności do V.
Po co? Chcąc rozwinąć skrzydła i wejść w świat piękna uprawiania wspinaczki warto spróbować asekuracji dolnej. Ta nowa paleta doznań pozwalająca rozkoszować się pokonywaniem wysokości oraz mierzenia się ze wspaniałymi wyzwaniami, które stawia przed nami skała jest pierwszym krokiem do doskonałości wertykalnego świata. Po tym kursie jesteś już w pełni przygotowany do wspinaczki na naszej Jurze. Warto wiedzieć, że 99% dróg pokonywanych w polskich skałkach odbywa się przy użyciu technik poznanych na tym właśnie kursie. Czego się nauczysz?
• Techniki wspinania w warunkach specyfiki asekuracji dolnej
• Wyłapywania lotów
• Asekuracji statycznej i dynamicznej
• Asekuracji z przyrządów (płytka Stichta, Reverso, GRI-GRI)
• Prawidłowego wpinania liny do punktów asekuracyjnych
• Przewiązywania liny przez stanowisko zjazdowe
• Zjazdów na linie (podstawy)
Terminy: dopasowujemy się!!! Do ustalenia!
Po pomyślnym ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w kursie.

Pozostałe kursy w skałach:

Pierwsze Kroki W Skałach

Masz ochotę wraz z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi zdobyć kilka ścian skalnych? Nie masz ani sprzętu, ani pojęcia, jak to zrobić bezpiecznie. „Pierwsze Kroki w Skale” to kurs przeznaczony dla tych, którzy nie zetknęli się jeszcze ze wspinaniem, ale chcieliby spróbować. Przygoda, w czasie której uczestnicy poznają podstawowe techniki wspinaczkowe, zdobywają umiejętności związane z asekuracją. Grupa liczy od 3 do maksymalnie 6 osób (niepełnoletni za zgodą rodziców). W wyjeździe mogą uczestniczyć dzieci od 7 roku życia w towarzystwie aktywnie uczestniczących rodziców lub opiekunów. Kurs organizowany jest w cyklu weekendowym (2dni) z możliwością przedłużenia do 3 lub 4 dni. Kurs nie przygotowuje do samodzielnej wspinaczki w skałkach. Po jego ukończeniu można kontynuować szkolenie na kursie po drogach ubezpieczonych. Program kursu zawiera elementy kursu „Ze sztucznej ściany w skały” dla chętnych elementy wspinaczki z asekuracją „dolną”.

Kurs wspinaczki skalnej po drogach ubezpieczonych (6 dni) - PROGRAM AUTORSKI

Zajęcia w tej grupie trwają do 6-8 godzin dziennie. Na tym kursie uczymy wspinaczki na drogach o różnych trudnościach. Wspinamy się na drogac o trudności min. V do max VI.4. Nauka odbywa się na drogach już ubezpieczonych, posiadających stałe punkty asekuracyjne. Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnej wspinaczki po trudniejszych drogach w skałkach. Po pomyślnym ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w kursie. termin: kwiecień - październik. Do ustalenia. Kurs można również odbyć w systemie weekendowym.

Kurs dla Obsługi Parków Linowych

Szkolenie dla osób pracujących przy obsłudze klientów parków linowych. Zajęcia praktyczne w parku linowym przeplatane teorią Instruktor parku linowego zakres szkolenia: Zapoznanie się z linami i sprzętem alpinistycznym wykorzystywanym w parku linowym, omówienie ich parametrów. Nauka wiązania podstawowych węzłów. Obsługa sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości wykorzystywanego w parku Nauka prowadzenia szkolenia dla klientów Techniki pokonywania przeszkód w parku linowym Zasady BHP w miejscu pracy Czas trwania kursu 1 dzień Ratownik parku linowego zakres szkolenia: Zakres szkolenia na stopień instruktor parku linowego oraz: Nauka zjazdów na linie Nauka podchodzenia na linie Techniki ewakuacji klientów z przeszkód Czas trwania kursu 2 dni Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z wyszczególnieniem zakresu szkolenia podpisane przez instruktora.

Instagram

Współpracujemy z: