„Wspinanie to okazja do spojrzenia na wszystko z zupełnie innej perspektywy.”

Różnorodność jest solą życia, pozwoli Ci rozwinąć umiejętności, powstrzyma od stagnacji, podtrzyma motywację.

Ben Moon

Najlepszym wspinaczem jest ten kto czerpie z tego najwięcej Radości!!!

Alex Lowe

Kursy

  • Małe grupy ! 4 - 8 osób. Ilość osób zależna od możliwości obiektu oraz dodatkowej kadry
  • Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
  • Organizator wręcza każdemu uczestnikowi program kursu, w celu umożliwienia kontrolowania jakości świadczonej usługi.
  • Zajęcia praktyczne na sztucznej ścianie przeplatane teorią.
  • Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu , podpisane przez instruktora.

Przeszkolenie "NaWędkę"

Podstawowe, niezmiernie przydatne. Już w kilkanaście minut zaczniesz sam asekurować w układzie „na wędkę”

Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na sztucznych obiektach. Szkolenie trwa dwa dni(około 16 godzin). Propozycja dla osób, które zaczynają swoją przygodę ze wspinaczką. Ściany wspinaczkowe to najbezpieczniejsze i najlepsze miejsce do nauki wszystkich niezbędnych umiejętności, które później przenieść można w skały. Kurs ten dedykowany jest nie tylko osobom początkującym - bardziej doświadczeni wspinacze nauczą się na nim jak bezpiecznie i efektywnie wspinać się z dolną asekuracją, latać i wyłapywać loty oraz poznają podstawy techniki wspinania. Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Warunki uczestnictwa: Ukończone 18 lat lub za zgodą rodziców po ukończeniu 16 roku życia.

Kurs ze sztucznej ściany w skałki - uzupełniający

Szkolenie to jest uzupełnieniem kursu wspinaczki na sztucznej ścianie, przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę oraz

Kurs dla Operatora Sztucznej Ściany Wspinaczkowej

Osoby pracujące na ściankach wspinaczkowych, poza nauką asekuracji górnej i dbaniem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, odpowiadają również za konserwację ściany oraz układanie dróg wspinaczkowych. Poszeżycie swoją wiedzę i umiejętności o umiejętność wspinaczki z dolną asekuracją w celu szybkiego i bezpiecznego dostępu w różne miejsca na ścianie, wiedzę o tym jak przykręcić chwyty i w jakiej odległości od siebie, zasady układania dróg wspinaczkowych i bulderów o różnych trudnościach i dla różnych kategorii wiekowych. Dowiecie się także jak poprawić atrakcyjność obiektu i prowadzonych zajęć. Ramowy program: Wspinaczka na obiektach sztucznych oraz sposoby jej uprawiania i organizowania. Sztuczne ściany wspinaczkowe -budowa i rodzaje. Przepisy związane z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian. Regulamin ściany oraz rozpoznawanie wspinaczy i zachowań stwarzających zagrożenie wypadkiem. Zasady prewencyjnego interweniowania w takich sytuacjach. Obsługa techniczna ściany, a także uprawnienia operatora ściany wspinaczkowej i jego obowiązki. Sprzęt wspinaczkowy (liny, taśmy, uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjne, kaski, buty wspinaczkowe oraz akcesoria) i wszystko co z nim związane (budowa, parametry wytrzymałościowe, zasady użytkowania i konserwacji).Wyposażenie sztucznych ścian. Wspinaczka z górną asekuracją i zastosowanie różnych przyrządów asekuracyjnych. Wspinaczka z dolną asekuracją. Buldering i spotowanie. Podstawy alpinistycznych technik linowych - zjazd i wychodzenie po linie, pozycjonowanie na tymczasowych stanowiskach roboczych. Zasady układania dróg wspinaczkowych oraz bulderów. Organizacja i formy zajęć na sztucznych ścianach. Zasady wiązania węzłów oraz praktyczna nauka wiązania. Podstawy techniki wspinania.

Instagram

Współpracujemy z: